Min faghistorie

​Å lese om andre fagpersoners møte med pårørende kan kanskje gi deg nye perspektiver og ny lærdom. Vi kan ikke få sagt det ofte nok – du er en av mange fagpersoner i flere ulike bransjer som møter pårørende, hver dag. Det er andre som har gått gjennom mange av de samme problemstillingene du opplever, og her er et knippe av dem:
A%CC%8Asmund%20Kyllingstad
Ein dag kan ambulansearbeidaren måtte rykke ut til sine eigne
toa-heftiba-1203776-unsplash
Kva gjer du når du har ein av dine i fengsel?
Journalist  Hans Petter Aass (Foto: Jarle Aasland)
- Nesten alle journalistar viser folkeskikk i møte med pårørande
Erlend Frafjord, journalist
– Me grafsar ikkje om me kontaktar pårørande
Åshild Skogerbø, psykolog og spesialist i klinisk sexologi
- Pårørande til overgrepsoffer og overgriparar får ikkje nok hjelp
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
- Å få hjelp til rett tid, betyr alt
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om ringvirkningene av kriser
Gestaltterapeut, Erik Tresse
- Å dela sorg kan vera bra, men også sårbart og risikofylt
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om viktigheten av å ivareta hele familien
Klinisk spesialist i psykiatrisk sjukepleie, Dag Raugstad
Kva gjer du når barnet ditt får ein alvorleg psykisk sjukdom?
Institusjonsprest ved Rogaland A-senter, Per Arne Tengesdal
- Håpet og kjærleiken til dei pårørande inspirerer meg
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om den unike sorgen
Håkon Hauge Johnsen, avdelingsleiar og psykologspesialist ved Kompasset i Sandnes.
- Sterkt å sjå unge reisa seg
Gateprest Ingeborg Erikstein Krager
- Dei pårørande er sterkare enn dei trur
Torill Ensby, senterleder på Montebellosenteret
Pårørende bør ikke bli «martyrer»
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om viktigheten av å se hver enkelt pårørende

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet