ester og ingrid

Besøk fra Trondheim ved PårørendeSenteret i Stavanger

Prestetjenesten og lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for Kliniske Servicetjenester på St. Olavs Hospital, ved Ingvild Hammernes og Ester Alfer Nørstebø, startet høsten 2014 opp et kurstilbud til pårørende til kronisk syke voksne.
Prestetjenesten og lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for Kliniske Servicetjenester på St. Olavs Hospital, ved Ingvild Hammernes og Ester Alfer Nørstebø, startet høsten 2014 opp et kurstilbud til pårørende til kronisk syke voksne.

«Vi har i løpet av de siste årene gjort oss noen erfaringer og fått tilbakemeldinger på dette tilbudet, og har gjort oss noen tanker om hvordan vi skal drive tilbudet videre.»

I denne prosessen har de også blitt oppmerksomme på at det er et senter for pårørende i Stavanger, og hadde lenge hatt lyst til å vite mer om senteret.
 

Vi tenker at det kan være en arena for læring og samarbeid.


Gjennom dagen fikk de delta p�������� kursene ved senteret, de fikk presentert den landsdekkende digitale veiledningstjenesten og det lokale tilbudet.

«Vi fikk se og høre at pårørendearbeidet kan være mangfoldig og at det er mange verktøy og virkemidler man kan bruke for å håndtere livet som pårørende til kronisk syke.»
 

Vi fikk se og høre at pårørendearbeidet kan være mangfoldig og at det er mange verktøy og virkemidler man kan bruke for å håndtere livet som pårørende til kronisk syke.


«Vår oppfatning er at PårørendeSenteret sitter med mye faglig kompetanse på veiledning og samtaler, samt at de har god oversikt over ulike pår����rendetilbud som finnes både lokalt og nasjonalt. Vi fikk bekreftet at den jobben vi gjør på St. Olavs hospital er i tråd med de tanker og verdier som PårørendeSenteret også driver etter.

Vi ble begge inspirert til å fortsette innsatsen for å få mer fokus på den pårørende også i spesialisttjenesten. Vår oppgave er kanskje å være en informasjonsportal til både ansatte og pårørende i spesialisthelsetjenesten som kan guide de som trenger det til å finne riktig tilbud i forhold til deres behov. I tillegg kan vi jobbe internt med undervisning til helsepersonell om pårørendes rolle i oppfølgingen av pasienter.»

Vi ble begge inspirert til å fortsette innsatsen for å få mer fokus på den pårørende også i spesialisttjenesten.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet