146 (640x427)

Fylkesmannen inviterer til pårørendekonferanse

Vi har valgt å ha pårørende som tema på konferansen som Fylkesmannen i Rogaland arrangerer 10. mars 2016.
Vi har valgt å ha pårørende som tema på konferansen som Fylkesmannen i Rogaland arrangerer 10. mars 2016. Vi vet at pårørende er en helt avgjørende del av omsorgstjenesten. Vi vil at pårørende skal bli sett og hørt, sier Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland.

Hun sier at konferansen er en direkte oppfølging av stortingsmelding Omsorg 2020 og likeledes regjeringen sin rus og psykiatriplan: «Begge disse dokumentene understreker hvor viktig det er å inkludere pårørende», sier hun.

Tittelen på konferansen er «Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering – en integrert del av kommunen sitt arbeid.» Her kan det være mye kunnskap å hente for dem som er ledere eller ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Konferansen er gratis.

Pårørendesenteret i Stavanger deltar i planleggingen av konferansen. Magnhild Meltveit Kleppa har fulgt Pårørendesenteret siden det ble startet for 17 år siden.

«Det var en stor glede for meg som sosialminister både å bevilge støtte i startfasen og være med på åpningen. Senere har jeg hatt god kontakt», sier hun.

«Hvorfor har du vært opptatt av pårørendearbeid?»
 

Det er viktig å sette søkelyset på pårørende som en ressurs. Men det er også viktig å gi pårørende hjelp til å sette grenser og til å leve egne liv


«Det er viktig å sette søkelyset på pårørende som en ressurs. Men det er også viktig å gi pårørende hjelp til å sette grenser og til å leve ene liv. Det siste er helt nødvendig slik at ikke pårørende sliter seg helt ut», sier fylkesmannen som gleder seg til konferansen i mars.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet