screen shot 2017-01-23 at 08 52 21

Helsehuset i Stavanger får pårørendekoordinator

Helsehuset holder til svært sentralt i Gamle Stavanger sykehus. Det huser allerede mange ulike aktiviteter som støtter innbyggerne i Stavanger i å ta vare på egen helse. Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktige stikkord.
«Pårørende er en stor ressurs innen hele helse- og omsorgssektoren. Men samtidig vet vi at det å være pårørende kan innebære belastninger både psykisk og fysisk. Man kan ha behov for hjelp», sier Ingvill Hovlund, nytilsatt leder av Helsehuset i Stavanger.

Helsehuset holder til svært sentralt i Gamle Stavanger sykehus. Det huser allerede mange ulike aktiviteter som støtter innbyggerne i Stavanger i å ta vare på egen helse. Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktige stikkord.

Nå skal Helsehuset også ansette en pårørendekoordinator. Stillingsutlysningen er nylig lagt ut, en prosjektstilling som skal vare i inntil tre år, og som er fullfinansiert av Helsedirektoratet.

«Politikerne satser på forebyggende tiltak, og de ser nødvendigheten av tiltak også overfor pårørende. En egen pårørendekoordinator skal blant annet ha ansvar for å styrke det eksisterende lavterskeltilbudet på PårørendeSenteret, sier Hovlund. Hun viser til at det er godt dokumentert nasjonalt og internasjonalt at pårørende som utøver omsorg, har økt helserisiko. Pårørende er en viktig ressurs til støtte for brukere, men også en gruppe som kan ha nytte av egne tilbud», sier hun.

Kommunen har allerede etablert samarbeid med Stiftelsen Pårørendesenteret. I forebyggingssenteret på Helsehuset er det rom for å styrke dette samarbeidet, og etablere et tydelig pårørendearbeid i kommunen.

«Pårørendekoordinatoren skal ha som hovedoppgave å ha ansvar for kompetanseheving innen pårørendearbeidet. Jeg tror det er mye bra som skjer i forholdet mellom pårørende og de helse- og omsorgsansatte i kommunen. Men det kan være behov for å sette pårørendearbeid mer i system og styrke opplæringen av ansatte i kommunen», sier Ingvill Hovlund.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet