screen shot 2017-01-23 at 09 01 17

← Gå tilbake

Mer kunnskap om pårørende til ansatte i kommunene

Utviklingssenteret for Rogaland ivaretar 18 kommuner i Sør-Rogaland. Det er et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og holder til i Stavanger kommunes Helsehus i Gamle Stavanger sykehus.
Utviklingssenteret for Rogaland ivaretar 18 kommuner i Sør-Rogaland. Det er et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og holder til i Stavanger kommunes Helsehus i Gamle Stavanger sykehus.

Leder av utviklingssenteret er Unni Rostøl. Utviklingssenterets oppgave er å drive fagutvikling og kompetansehevende tiltak for ansatte i pleie og omsorgssektoren. Dette innbefatter å sette fokus på fagområder som er aktuelle for å ivareta kommunens pasienter faglig forsvarlig. Fagrådgiver Line Hurup Thomsen sier at det i den forbindelse er mange viktige fagområder som må trekkes frem.

«Vi ved utviklingssenteret har i 2015 fokusområder som; demens, palliasjon, ernæring, legemidler/ pasientsikkerhet, rus, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og helsetjenesteforskning. Pårørende er også en viktig del av pasienten. Derfor vil pårørendekunnskap bli belyst i forhold til de ulike fagområdene der det er naturlig.»

Line Hurup Thomsen er opptatt av at ansatte i kommunene skal få mulighet til mer kunnskap om og fokus på pårørendes situasjon. Hun viser til det databaserte Pårørendeprogrammet.no, som Pårørendesenteret har laget med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet.

«Pårørendeprogrammet.no er et viktig og kunnskapsrikt opplæringsprogram som kan være til stor nytte i kommunehelsetjenesten. Vi har et viktig og godt samarbeid med Pårørendesenteret», sier Line Hurup Thomsen.