siv tove

Norsk psykologforening: Se de pårørende

- Et pårørendeperspektiv er viktig, enten det gjelder å se søsken, foreldre, besteforeldre, barn, medelever eller kolleger, sier Siv Tove Engebråten, spesialrådgiver i Norsk psykologforening.
Engebråten har bidratt i utviklingen av Helsedirektoratets nye veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Når det gjelder eget fagområde, understreker hun betydningen av å se de pårørende.

- Norsk psykologforening har i ulike sammenhenger prøvd å bidra med fagkunnskap om pårørende, eksempelvis om søsken og etterlatte. Da har vi understreket viktigheten av god kommunikasjon. I møte med barn som pårørende har vi trukket frem betydningen av å ha tid til å informere, og gi informasjonen tilpasset det enkelte barns nivå og behov, sier Siv Tove Engebråten.

Hun trekker fram ett eksempel:

«Familieperspektivet bør også ivaretas selv om det er bare en person i familien som har habiliteringsbehov. Dette er særlig aktuelt for barn, der både foreldre og søsken bør ivaretas».

(Fra Norsk psykologforening sin høringsuttalelse til veileder til forskrift om habiliterng, rehabilitering, individuell plan og koordinator.)

- Å være pårørende er noe mange av oss vil oppleve i løpet av livet. Du kan være pårørende både som barn og voksen. Du kan også være pårørende til et barn, en voksen eller en eldre.
Den nære kjenner ofte den som har behov for hjelp, og må kanskje bistå, men pårørende kan også selv ha behov for støtte, sier Engebråten.

​Hun viser til at på Norsk psykologforening sin hjemmeside ligger ulike blogger og filmsnutter som kan gi informasjon om ulike psykiske lidelse, utfordringer og tema som kan være til nytte for pårørende. Her er noen slike:

Å være pårørende til en med psykisk lidelse

Fakta om psykiske lidelser

Nyttige verktøy


 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet