screen shot 2017-01-23 at 08 27 15

Pårørendehistorie blir del av fagbok

En mobil trygghetsalarm var ett av hjelpemidlene som gjorde at kreftsyke Berit Marie Tidemann Jåsund fra Stavanger kunne bo hjemme nesten helt til hun døde i februar i år.
En mobil trygghetsalarm var ett av hjelpemidlene som gjorde at kreftsyke Berit Marie Tidemann Jåsund fra Stavanger kunne bo hjemme nesten helt til hun døde i februar i fjor.

Mannen hennes, John Arild Jåsund, ble intervjuet om dette til PårørendeSenterets nettside

Denne saken på PårørendeSenterets nettside har så blitt lest blant annet av helsefagfolk ved NTNU, Universitetet i Trondheim. 

De har henvendt seg til PårørendeSenteret og forteller at de har «et prosjekt hvor vi skriver en bok om velferdsteknologi for bachelorstudenter i helsesektoren. I den forbindelse har vi lyst til å bruke eksemplet som ligger på nettsidene deres; historien om John Arild Jåsund og hvordan han og kona brukte Safemate som hjelpemiddel da hun var syk og bodde hjemme.»

NTNU har fått OK både fra Jåsund og PårørendeSenteret til å bruke historien.

Kanskje finnes det flere gode historier om hvordan pårørende har hatt hjelp og nytte av velferdsteknologiske hjelpemidler som nå har kommet? Ta gjerne kontakt med PårørendeSenteret.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet