screen shot 2017-01-23 at 08 56 24

Pårørendeprogrammet øker faglig trygghet

Det gir trygghet å ha fått drøftet hvordan vi kan forholde oss til pårørende i ulike situasjoner.
Det gir trygghet å ha fått drøftet hvordan vi kan forholde oss til pårørende i ulike situasjoner.

Dette sier Kari Jasinski, ansatt ved kompetansesenter for rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune.  Hun roser Pårørendeprogrammet, som Pårørendesenteret i Stavanger har utarbeidet med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Pårørendeprogrammet er rettet mot helseansatte.

«Vi er en enhet med ulike team. I hvert av teamene er det en pårørendeansvarlig,  og jeg er pårørendeansvarlig i miljøarbeidertjenesten. Jeg fikk et tips fra en av de andre pårørendeansvarlige om at dette programmet var et godt verktøy», forteller Kari Jasinski.
 

Vi må alle forholde oss til pårørende.

Kari Jasinski

Hun sier programmet kan brukes på en fagdag, eller puttes inn på vanlige fagmøter.

«Det fungerer godt på et fagmøte å ta opp ett av eksemplene fra programmet,  og bruke det som utgangspunkt for samtale og refleksjon», sier hun.

«Hvordan har ditt team tatt imot dette å jobbe med Pårørendeprogrammet?»

«De har likt det veldig bra. Vi må alle forholde oss til pårørende. På noen områder kan det være usikkerhet, for eksempel om taushetsplikt og hvilke rettigheter pårørende har. Det gir trygghet å ha fått drøftet ulike spørsmål», sier hun.

For noen uker holdt Kari Jasinski foredrag  om pårørendearbeidet i Sarpsborg kommune på en konferanse i Oslo, der også helsestatsråd Bent Høie deltok. Der viste hun blant annet til nytten hun hadde hatt av Pårørendeprogrammet som et fagverktøy.
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet