screen shot 2017-01-23 at 08 53 01

Referanser til pårørendeprogrammet.no

Årsaker til at fagpersonell ser verdien i Pårørendeprogrammet.
«PårørendeSenteret er en viktig, riktig og særdeles kompetent ressurs i arbeidet med å utvikle kompetanse og gode prosedyrer/ verktøy innen pårørendearbeid ved helsesenteret. Foruten bruk av pårørendeprogrammet.no har vi fått veiledning av kompetente ansatte ved PårørendeSenteret, og støtte til gjennomføring av pårørendeseminar for de ansatte ved helsesenteret.»
– Morten Auglend, leder Sandnes Helsesenter

«Arbeidet dere gjør er til stor hjelp for meg som skal i gang med å arbeide med pårørende i Søgne kommune. Besøket hos dere har gitt meg inspirasjon og tanker om hvordan jeg skal arbeide framover. Det er flott å vite at jeg kan ta kontakt med dere når jeg måtte ønske det.»
– Hilde Tronstad, Søgne kommune

«Pårørendeprogrammet.no er et viktig og kunnskapsrikt opplæringsprogram som er/ kan være til stor nytte i kommunehelsetjenesten. Vi har et viktig og godt samarbeid med dere.»
– Line Hurup Thomsen, fagrådgiver, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland

«Barneansvarlig tjeneste i kommunen utvikler i disse dager retningslinjer for barn som pårørende, der vi henter det meste fra pårørendeprogrammet.no»
– Gunn Stømme, barne og familieveileder Sauda kommune

«Pårørendeprogrammet.no har blitt vist, og vi jobber med hvordan man kan bruke dette på egen enhet satt i system. Vi håper på et videre samarbeid med dere i det videre arbeid her i kommunen.»
– Else Beth Bårdsen, Eigersund kommune

«Randaberg kommune avdeling helse og omsorg ønsker å styrke kompetansen når det gjelder samarbeid med pårørende. Aktiv omsorg 2020 er vår plan for helse- og omsorgstjenestene. Et av satsningsområdene er «Partnerskap med familie og lokalsamfunn». Samarbeid med PårørendeSenteret er et av virkemidlene for å nå målet i Aktiv omsorg.»
– Elisabeth Moe, Randaberg kommune 

«Pårørendearbeid skjer på svært mange nivåer i en kommune. Jo bedre vi er i stand til å kvalitetssikre de ulike nivåene på systemnivå, jo større sjanse til å lykkes med forebygging av de store utfordrende pårørendesakene som kan oppstå.»
– Jorunn Larsson, leder Nittedal kommune

«Helse Fonna har, i styringsdokumentet for 2013, definert pårørendeprogrammet.no som et verktøy i å øke samarbeidskompetansen med pårørende.»
– Sigrid Bøtun, Lærings- og mestringssenteret Helse Fonna

«Vi ser på pårørendeprogrammet som en tydelig og klar kilde til informasjon vedr. pårørendearbeid. Programmet er et godt redskap å bruke for å holde temaet oppe i en avdeling.  Vi er trygge på høy kvalitet i innholdet i programmet – gode, engasjerte fagpersoner medvirker. Oversiktlig og enkelt program å bruke.»
– Frode og Lise Jorunn ved psykiatrisk poliklinikk, Jæren DPS

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet