sus

Samarbeidsavtale med sykehuset

PårørendeSenteret og Stavanger Universitetssjukehus, SUS, har inngått en avtale om samarbeid.
- Et av formålene med avtalen er at denne skal bidra til  å sikre at ansatte i Helse Stavanger har god kompetanse i pårørendeinvolvering og pårørendestøtte, sier Sissel Hauge, samhandlingssjef ved SUS.

PårørendeSenteret har i mange år hatt et samarbeid med både psykiatrisk divisjon ved SUS og likeledes med Lærings-og mestringssenteret. Gjennom avtalen, som også skal bidra til å klargjøre forventninger til samarbeidet, ønsker vi å synliggjøre tilbudet til alle ansatte slik at det kan benyttes i hele organisasjonen.

Sissel Hauge sier det slik: Det er sykehuset som har ansvaret for å drive et godt pårørendearbeid ved SUS. PårørendeSenteret kan hjelpe oss med å fylle den rollen, være et supplement der det er nødvendig. I første runde blir det å synliggjøre de kurs og tilbud som finnes.

I første omgang skal det også lages en handlingsplan, som så skal revideres årlig.

Vi kan få til mer for pårørende sammen enn hver for oss.

«Det gjelder å dele oppgaver fornuftig og jobbe i samme retning», sier Sissel Hauge.

For PårørendeSenteret gir dette håp om at vi kan utvikle bedre tilbud og tjenester til pårørende i framtiden, sier daglig leder ved PårørendeSenteret Liv Kleppe. «Vi kan få til mer for pårørende sammen enn hver for oss.»

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet