screen shot 2017-01-23 at 08 34 18

Starter Pårørendesenter i Fredrikstad

Vi har nettopp startet. Men ryktene går, og etter et stort oppslag i Fredriksstad Blad, har henvendelsene begynt å strømme på.
«Vi har nettopp startet. Men ryktene går, og etter et stort oppslag i Fredriksstad Blad, har henvendelsene begynt å strømme på», sier Mai Ida Synnes Haakafoss fra Fredrikstad.

Hun har vært ansatt et par måneder som pårørendekoordinator i full stilling i Fredrikstad. I tillegg har kommunen ansatt to erfaringskonsulenter i halv stilling hver. Nå er Mai Ida Synnes Haakafoss (i midten på bildet) på besøk hos Pårørendesenteret i Stavanger for å få råd og vink av Liv Nordbø Kleppe (til v.) og Anne Lise Øxnevad.

«Jeg fant Pårørendesenteret på nettet i fjor. Det startet en drøm hos meg, tenk om vi hadde hatt et slikt senter i Fredrikstad også. Og så lyste kommunen ut en stilling som pårørendekoordinator og jeg fikk den, forteller Mai Ida Synnes Haakafoss.

Hun sier hun tok kontakt med Pårørendesenteret for å lære av deres erfaringer:

«Det er viktig å bruke hva som finnes av erfaring når vi nå skal gjøre veivalg framover. Dessuten er det viktig å være en del av et nettverk og få tilgang til et fagmiljø», sier hun.

Ved Pårørendesenteret er Anne Lise Øxnevad nettopp ansatt i en 20 prosent deltidsstilling for å styrke Pårørendesenterets muligheter til å støtte opp om arbeid som skjer i andre kommuner.

«Det er flott at dere er et sted hvor vi kan hente kunnskap», sier Mai Ida Synnes Haakafoss.

Hun understreker at det naturligvis har vært drevet pårørendearbeid i Fredrikstad kommune tidligere, men nå får pårørende et eget sted de kan henvende seg til. Hun forteller også at hun selv har lang erfaring som pårørende:

«Derfor vet jeg av erfaring hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom pårørende og helseansatte», sier hun.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet