bent h%c3%b8ie

Statsråd Bent Høie åpner pårørendekonferanse

Pårørendesamarbeid i kommuner og helseforetak er temaet for konferansen som Pårørendesenteret og Pårørerendealliansen arrangerer 13.-14. november i samarbeid med JobbAktiv.
- Vi er glad for at statsråd Bent Høie vil innlede konferansen, sier Liv Nordbø Kleppe, ansvarlig redaktør for Pårørendesenteret.no - Statsråden er opptatt av at det som er viktigst for brukerne og pårørende skal være styrende for utviklingen av helsetjenesten i framtiden.
Dette krever at vi fortsetter å arbeide med nødvendige endringer i vår praksis, og det håper vi at konferansen skal inspirere til.

Et overordnet tema i konferansen er hvordan vi skal få til den praksis som den nye statlige pårørendeveilederen anbefaler.

Veilederen (link her) som Helsedirektoratet lanserte i januar 2017 gir en klar forventning om at helsepersonell skal ha blikk for familien som helhet og legge til rette for felles mestring når alvorlig sykdom rammer. Dette skal i hovedsak foregå uten tilførsel av nye ressurser. Hvordan kan vi som arbeider i helsetjenestene, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, få til dette? Det skal psykologspesialist Kari Bøckmann ved Nordlandssykehuset snakke om. Helen Norlin kommer og deler sine erfaringer med hvordan Larvik kommune har arbeidet med dette.

I tillegg skal en rekke andre foredragsholdere snakke om ulike sider ved pårørendearbeid: Hvordan kan helsetjenesten ha fokus på barna og familien som helhet? Er det bedre å være pårørende i Danmark? Virker mindfulnesbaserte metoder for pårørende? Og hvilke effekter kan bruk av velferdsteknologi ha for pårørende? Hva innebærer den nye loven om pårørendestøtte som trer i kraft i høst? 

Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, skal si noe om status i det statlige programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk.

På konferansen skal også "Årets pårørendekommune" kåres. Det betyr heder og ære, og et kunstverk,  i tillegg til kr 10.000 til arrangement som kan øke pårørendekompetansen i kommunen.

Her trenger vi at DU bidrar ved at du nominerer den kommunen du mener har gjort en særlig innsats for pårørende.

Les mer om det her.

Konferansen finner sted på Clarion Hotel & Congress ved Gardermoen.
Se link til programmet her og husk å melde deg på tidlig for å få plass til den beste prisen.
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet