Velkommen til filmarkivet

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere på feltet.
De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.
Velg kategori fra menyen til venstre for å se filmer fra ønsket kategori.

Filmer av fagfolk

2:54Svein Kjetil Lode
Om ringvirkningene av kriser
2:51Haakon Kessel
Om den unike sorgen
2:54Bjarne Lemvik
Om viktigheten av å ivareta hele familien
2:19Birgitte Akselsen
Om viktigheten av å se hver enkelt pårørende
2:51Anne Kristine Bergem
Om barn som pårørende ved selvmordsforsøk
3:00Anne Kristine Bergem
Hva skjer når helsepersonell selv blir pårørende?
1:47Anne Kristine Bergem
Hvordan kan vi involvere pårørende i praksis?
2:09Anne Kristine Bergem
Hva innebærer det å se de pårørende?
1:31Anvor Lothe
Bruk av informasjonsmapper for pårørende
4:51Arne Holte
Pårørendes ulike roller
8:24Brita Mauritzen Næss
Kommunale retningslinjer for ansatte i møter med barn som pårørende
7:26Ellen Katrine Kallander
Brukermedvirkning i møte med barn og unge som pårørende i Storbritannia
7:17Ellen Katrine Kallander
Barn og unge omsorgsgivere
1:43Gunnar Eide
Presentasjon av kompetansenettverket Barnsbeste
15:29Kari Dyregrov
Helhetlige og koordinerte tilbud til familier med sykdomsbelastning
7:37Jone Schanche Olsen
Grunnleggende hensyn i møte med fremmedspråklige kulturer
9:48Janicke Rabben
Hjelp til pårørende til kreftpasienter
9:19Kari Dyregrov
Hvordan støtte pårørende
3:02Karin Miller
Helsefremmende møter med pårørende
3:20Kari Fredriksen
Opplæring av pårørende
3:53Anne Schanche Selbekk
Involvere familie i behandlingstilbudet
3:41Ingelin Testad, PhD
Samarbeid med pårørende i overgang fra hjem til sykehjem
5:16Anne Norheim
Samarbeid med pårørende
4:54Kari Bøckman
Kunnskapsbasert praksis i arbeid med pårørende
9:34Anne Brit Øritsland Pettersen
Utfordringer i møte mellom fagkompetanse og pårørendekompetanse
10:28Kari Bøckman
Helsepersonellets første samtale med pårørende
6:21Helene Hanssen
Når samarbeidet med pårørende blir utfordrende
6:41Anette Ness
Menn som pårørende
1:19Frida Hansen
Den gode samtalen med barn som er pårørende

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet