Verdier og etiske dilemmaer

 

  • Har du opplevd at pårørende ønsker informasjon, men pasienten ikke ønsker å dele denne informasjonen?
  • Hva gjør du når pårørende i en familie er uenige om hva som er det beste for pasienten?
  • Har det hendt at pasientens og pårørendes ønsker strider i mot din faglige vurdering?
  • Hvordan håndterer vi som ansatte balansen mellom pårørendes rettigheter og våre faglige vurderinger?
  • Hvilke verdier bør ligge til grunn for pårørendearbeidet?
Her finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om etiske dilemmaer i møte med pårørende. 

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om Etiske dilemmaer i møte med pårørende :

Helsepersonell vil ofte stå i valgsituasjoner og dilemmaer der verdier kommer i konflikt med hverandre, og der det finnes innvendinger mot alle handlingsalternativer.

​Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox FOR FAGFOLK - OM PÅRØRENDE er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet