Velkommen til filmarkivet

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere på feltet.
De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.
Velg kategori fra menyen til venstre for å se filmer fra ønsket kategori.

Filmer av pårørende

2:45Elisabeth Moe
Mor til Frida med erfaringskunnskap
5:18Sveinung Oftebro
En pårørendes erfaring med gode hjelpere
5:41Anne-Grethe Terjesen
Hva var viktig for oss foreldre når vårt barn ble sykt
8:22Anne-Grethe Terjesen
Praksis som fremmer samarbeid med pårørende

Filmer om lovverk

7:44Alice Kjellevold
Helsepersonells plikt til å innhente informasjon
6:22Alice Kjellevold
Dilemmaer knyttet til samtykke
1:52Alice Kjellevold
Kan hensynet til pårørende være mer tungtveiende enn pasientens personvern?
2:10Alice Kjellevold
Hvordan kan pårørende få informasjon når pasient/ bruker ikke vil?

Filmer av fagfolk

1:19Frida Hansen
Den gode samtalen med barn som er pårørende
6:41Anette Ness
Menn som pårørende
6:21Helene Hanssen
Når samarbeidet med pårørende blir utfordrende
10:28Kari Bøckman
Helsepersonellets første samtale med pårørende

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet