Forskning

​Her er en samling artikler om pårørendeforskning.

Tips oss gjerne ved å sende en e-post om du kjenner til en eller flere slike artikler som du tenker vi bør legge inn her. 

Helsebiblioteket.no kan du også selv gjøre treffsikre søk etter pårørendeforskning i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk. 
forskning overgrep
22.01.2020
Samarbeidsforståelse i volds- og overgrepssaker
forskning samarbeid
15.01.2020
Med- og motspill mellom profesjoner i hverdagsrehabilitering
forskning desember bruk
03.01.2020
Eldre: Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid gir personsentrert tilbud
forskning desember rus
27.12.2019
Rus og psykisk helsevern: Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren?
forskning desember utviklingshemming
20.12.2019
Dilemmaer ved arbeid i hjem til personer med utviklingshemming
forskning desember eldre
13.12.2019
Brukermedvirkning i helsetjenester for eldre
forskning funksjon
20.11.2019
Hvordan kan tjenesteytere bygge ned funksjonshemmende barrierer?
forskning gammel
13.11.2019
Hjemmetjenesten som alliert, rådgiver og forventningsregulator
forskning nov 2019 far
06.11.2019
Fedres deltagelse i behandling av barn og unge med angstlidelse
home 2
23.10.2019
Når man blir eldre: Hjemme best?
ip
16.10.2019
Gir individuell plan bedre koordinering?
video communication
09.10.2019
Pårørendekontakt gjennom videokommunikasjon
forskning september 2019 disabled
02.10.2019
Uformell tvang overfor utviklingshemmede
forskning september 2019 pa%cc%8ar%c3%b8rende
25.09.2019
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere ved sykehusavdeling
forskning september 2019 foreldre
18.09.2019
Familieperspektiv i psykisk helsevern
john-jackson-f86hpcjrlsa-unsplash kopi
29.08.2019
Digitalisering kan gi ny kunnskap om kvinnehelse – hvis vi gjør det riktig
forskning pp unge jenter
20.08.2019
Unge jenters dobbeltrolle som pasient og pårørende
forskning pp bekymring
12.08.2019
Bekymring – ulike sider ved fenomenet
forskning pp demens
30.07.2019
Dagsenterets betydning for pårørende av personer med demens
harlie-raethel-ouyjdk-kdfy-unsplash
17.07.2019
Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger
miti-6zidnwu4h3w-unsplash
09.07.2019
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel
gus-moretta-bcyfpze3ave-unsplash
26.06.2019
Pårørende trenger støtte
mosoianu-bogdan-ey1 nqs9ani-unsplash
17.06.2019
Språk, kommunikasjon og innvandrere med demens
ani-kolleshi-640938-unsplash
07.06.2019
Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
zhen-hu-340739-unsplash
31.05.2019
Fastleger i møte med barn som pårørende
ambulanse
23.05.2019
Pårørende må ivaretas
img 0557
16.05.2019
Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester
helloquence-51716-unsplash
09.05.2019
Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
caspar-camille-rubin-37013-unsplash
02.05.2019
Hvordan dagaktivitetstilbud for personer med demens virker inn på pårørendes situasjon
katarzyna-grabowska-607316-unsplash
25.04.2019
Pasientsentrert eldreomsorg
jr-korpa-724052-unsplash
18.04.2019
Hospice møter døendes helhetlige behov
pina-messina-464953-unsplash
11.04.2019
Identifisering og forståelse av helse- og sosialhjelpsbehov hos eldre voksne med flere kroniske lidelser og deres omsorgspersoner: en scoping-gjennomgang
marcelo-leal-525141-unsplash
04.04.2019
Brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende
aron-visuals-322314-unsplash
28.03.2019
Forskning med selvmordsoverlevende over 64 år
michal-parzuchowski-224092-unsplash
21.03.2019
Barn som pårørende etter selvmordforsøk
gemma-evans-64661-unsplash
14.03.2019
Personsentrert omsorg i praksis
sharon-mccutcheon-519786-unsplash
07.03.2019
Belastende livsvilkår
annie-spratt-49879-unsplash
21.02.2019
Livgivende fritimer
matthew-henry
14.02.2019
Møter med døende med modig nærvær
kylli-kittus-1100607-unsplash
04.02.2019
Samarbeid med de pårørende kan få ned tvangsbruk i psykiatrien
marcos-mayer-735961-unsplash
29.01.2019
Å smi et tillitsforhold
rawpixel-602152-unsplash
21.01.2019
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «Medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
blake-lisk-116200-unsplash
17.01.2019
Vi vokste opp med gærne fedre
annie-spratt-583430-unsplash
10.01.2019
Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt»
rawpixel-760028-unsplash
03.01.2019
Belastende livsvilkår: Benchmarks for personalets møte med pårørende i psykiatrien
kelsey-chance-575551-unsplash
20.12.2018
Mødregrupper
frank-mckenna-122861-unsplash
11.12.2018
«Det er både helt grusomt og godt på samme tid»
rawpixel-769305-unsplash
04.12.2018
Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien
rawpixel-683571-unsplash
30.11.2018
Pårørendeinvolvering for bedre kvalitet og sikkerhet på kreftbehandling på sykehus
bernard-hermant-624968-unsplash
23.11.2018
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere på en sykehusavdeling
tim-gouw-79563-unsplash
16.11.2018
Forberedende samtaler i norske sykehjem
marcelo-leal-525139-unsplash
08.11.2018
Involvering av pårørende for å forbedre kvaliteten på behandlingen av kreftpasienter
rhendi-rukmana-193672-unsplash
01.11.2018
Selvmordsforebygging: Involvering av pårørende
svein anne 02 sb
31.10.2018
Pårørende sliter med ensomhet
cheryl-winn-boujnida-65955-unsplash
25.10.2018
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
elien-dumon-635501-unsplash
11.10.2018
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
steve-johnson-548313-unsplash
20.09.2018
En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv
michal-parzuchowski-260084-unsplash kopi
13.09.2018
Pårørende må informeres bedre
annie-spratt-475541-unsplash
06.09.2018
Nettilbud for barn og unge med MS-syk forelder
issara-willenskomer-35822-unsplash
28.08.2018
En helt vanlig kreftpasient?
daria-nepriakhina-262667-unsplash
17.08.2018
Når helsepersonell blir pårørende
aditya-romansa-117344-unsplash
08.08.2018
Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonell minsker foreldrenes påkjenning
sam-manns-358058-unsplash
31.07.2018
Kompetanse om palliativ behandling og omsorg for personer med psykisk utviklingshemming
annie-spratt-475535-unsplash
06.07.2018
Helsepersonells tilnærming til barn av syke foreldre
pelle-martin-474952-unsplash
29.06.2018
Hvordan kan sykepleiere arbeide for å gi god pårørendeomsorg i hjemmet når pasienten er døende?
randy-jacob-358648-unsplash
22.06.2018
Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn
josh-appel-423804-unsplash
15.06.2018
Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg
rawpixel-645286-unsplash
04.06.2018
Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av KOLS
marc-a-sporys-430088-unsplash
24.05.2018
Viktigheten av støttegrupper for pårørende til Alzheimer's pasienter
jaimin-desai-90301-unsplash
25.04.2018
Eldre innvandrere og demens
nathan-burrows-463778-unsplash
18.04.2018
Samhandling mellom sykepleier og lege er viktig for ernæringstilstanden til sykehjemspasienter
alex-boyd-260321-unsplash
11.04.2018
Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter
nick-miller-579-unsplash
04.04.2018
Mellom mestring og mening
iris-juana-114599-unsplash
28.03.2018
Mellom maktesløshet og mestring
pablo-heimplatz-275442-unsplash
22.03.2018
Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse
alex-brisbey-560110-unsplash
13.03.2018
Reell brukermedvirkning eller bare ord?
caleb-woods-182648-unsplash
06.03.2018
Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende
rawpixel-com-480209-unsplash
27.02.2018
Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn
caroline-hernandez-315551-unsplash
23.02.2018
Alle trenger støtte når mamma eller pappa er syk
rawpixel-com-487102-unsplash
09.02.2018
Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp
matt-hoffman-104894-unsplash
02.02.2018
Pårørendes opplevelser med livstruende sykdom
hannah-wei-84051
18.01.2018
Pårørende må tas med på beslutninger
matheus-ferrero-159633
03.01.2018
Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet
james-sutton-201910
02.01.2018
Forskning på demens bør også omfatte pårørende
nine-kopfer-313606
11.12.2017
Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem
kristina-flour-185592
07.12.2017
Pårørende for en rusavhengig, ikke bare noe du snakker om over kaffen!
sunset-girl-399
04.12.2017
Erfaringer som pårørende
larm-rmah-193660
24.11.2017
Pårørende i psykiatrien; fortid, nåtid og fremtid – en oversikt over forskningens historie
daan-stevens-282446
21.11.2017
Bedre omsorg for pårørende kan lønne seg for samfunnet
jordan-whitt-145327
07.11.2017
Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske
markus-spiske-145014
01.11.2017
Barn til kreftsyk: «Da mamma fikk kreft, fikk hele familien kreft.»
harry-burk-334226
25.10.2017
Individuell plan i palliativ fase – ei hjelp til meistring for pårørande
igor-cancarevic-192384
18.10.2017
Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge
andrew-welch-116539
28.08.2017
Intervensjon for å unngå diabetes type 2 hos familiemedlemmer
jenn-evelyn-ann-112980
21.08.2017
I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn
annie-spratt-282808
07.05.2017
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
shelby-deeter-193590
03.05.2017
Betydningen av pårørendeinvolvering – konsekvenser for sykehjemspasienten
1 shutterstock 450844792
05.04.2017
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
rothing 12 02 16
04.04.2017
Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom
3 shutterstock 248940832
04.04.2017
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
4 shutterstock 357371138
04.04.2017
«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens
5 shutterstock 520381234
30.03.2017
Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens
6 shutterstock 356471774
30.03.2017
Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
7 shutterstock 160164149
30.03.2017
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo- og omsorgstilbud
2 shutterstock 272600351
30.03.2017
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
9 shutterstock 302075804
30.03.2017
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
10 shutterstock 353579993
30.03.2017
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
11 shutterstock 497279086
30.03.2017
Pårørende sutrekopper?
kate-williams-92906-unsplash
30.03.2017
Når en nærstående er døende
steinar-engeland-112658-unsplash
30.03.2017
Barneansvarliges rolle
martha-dominguez-572641-unsplash
09.03.2017
Pårørendes opplevelse av synlige, usynlige og tilgjorte pleiere