Forskning

​Her er en samling artikler om pårørendeforskning.

Tips oss gjerne ved å sende en e-post om du kjenner til en eller flere slike artikler som du tenker vi bør legge inn her. 

Helsebiblioteket.no kan du også selv gjøre treffsikre søk etter pårørendeforskning i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk. 
forskning funksjon
20.11.2019
Hvordan kan tjenesteytere bygge ned funksjonshemmende barrierer?
forskning gammel
13.11.2019
Hjemmetjenesten som alliert, rådgiver og forventningsregulator
forskning nov 2019 far
06.11.2019
Fedres deltagelse i behandling av barn og unge med angstlidelse
home 2
23.10.2019
Når man blir eldre: Hjemme best?
ip
16.10.2019
Gir individuell plan bedre koordinering?
video communication
09.10.2019
Pårørendekontakt gjennom videokommunikasjon
forskning september 2019 disabled
02.10.2019
Uformell tvang overfor utviklingshemmede
forskning september 2019 pa%cc%8ar%c3%b8rende
25.09.2019
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere ved sykehusavdeling
forskning september 2019 foreldre
18.09.2019
Familieperspektiv i psykisk helsevern
john-jackson-f86hpcjrlsa-unsplash kopi
29.08.2019
Digitalisering kan gi ny kunnskap om kvinnehelse – hvis vi gjør det riktig
forskning pp unge jenter
20.08.2019
Unge jenters dobbeltrolle som pasient og pårørende
forskning pp bekymring
12.08.2019
Bekymring – ulike sider ved fenomenet
forskning pp demens
30.07.2019
Dagsenterets betydning for pårørende av personer med demens
harlie-raethel-ouyjdk-kdfy-unsplash
17.07.2019
Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger
miti-6zidnwu4h3w-unsplash
09.07.2019
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel
gus-moretta-bcyfpze3ave-unsplash
26.06.2019
Pårørende trenger støtte
mosoianu-bogdan-ey1 nqs9ani-unsplash
17.06.2019
Språk, kommunikasjon og innvandrere med demens
ani-kolleshi-640938-unsplash
07.06.2019
Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
zhen-hu-340739-unsplash
31.05.2019
Fastleger i møte med barn som pårørende
ambulanse
23.05.2019
Pårørende må ivaretas
img 0557
16.05.2019
Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester
helloquence-51716-unsplash
09.05.2019
Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
caspar-camille-rubin-37013-unsplash
02.05.2019
Hvordan dagaktivitetstilbud for personer med demens virker inn på pårørendes situasjon
katarzyna-grabowska-607316-unsplash
25.04.2019
Pasientsentrert eldreomsorg
jr-korpa-724052-unsplash
18.04.2019
Hospice møter døendes helhetlige behov
pina-messina-464953-unsplash
11.04.2019
Identifisering og forståelse av helse- og sosialhjelpsbehov hos eldre voksne med flere kroniske lidelser og deres omsorgspersoner: en scoping-gjennomgang
marcelo-leal-525141-unsplash
04.04.2019
Brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende
aron-visuals-322314-unsplash
28.03.2019
Forskning med selvmordsoverlevende over 64 år
michal-parzuchowski-224092-unsplash
21.03.2019
Barn som pårørende etter selvmordforsøk
gemma-evans-64661-unsplash
14.03.2019
Personsentrert omsorg i praksis
sharon-mccutcheon-519786-unsplash
07.03.2019
Belastende livsvilkår
annie-spratt-49879-unsplash
21.02.2019
Livgivende fritimer
matthew-henry
14.02.2019
Møter med døende med modig nærvær
kylli-kittus-1100607-unsplash
04.02.2019
Samarbeid med de pårørende kan få ned tvangsbruk i psykiatrien
marcos-mayer-735961-unsplash
29.01.2019
Å smi et tillitsforhold
rawpixel-602152-unsplash
21.01.2019
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «Medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
blake-lisk-116200-unsplash
17.01.2019
Vi vokste opp med gærne fedre
annie-spratt-583430-unsplash
10.01.2019
Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt»
rawpixel-760028-unsplash
03.01.2019
Belastende livsvilkår: Benchmarks for personalets møte med pårørende i psykiatrien
kelsey-chance-575551-unsplash
20.12.2018
Mødregrupper
frank-mckenna-122861-unsplash
11.12.2018
«Det er både helt grusomt og godt på samme tid»
rawpixel-769305-unsplash
04.12.2018
Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien
rawpixel-683571-unsplash
30.11.2018
Pårørendeinvolvering for bedre kvalitet og sikkerhet på kreftbehandling på sykehus
bernard-hermant-624968-unsplash
23.11.2018
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere på en sykehusavdeling
tim-gouw-79563-unsplash
16.11.2018
Forberedende samtaler i norske sykehjem
marcelo-leal-525139-unsplash
08.11.2018
Involvering av pårørende for å forbedre kvaliteten på behandlingen av kreftpasienter
rhendi-rukmana-193672-unsplash
01.11.2018
Selvmordsforebygging: Involvering av pårørende
svein anne 02 sb
31.10.2018
Pårørende sliter med ensomhet
cheryl-winn-boujnida-65955-unsplash
25.10.2018
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
elien-dumon-635501-unsplash
11.10.2018
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
steve-johnson-548313-unsplash
20.09.2018
En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv
michal-parzuchowski-260084-unsplash kopi
13.09.2018
Pårørende må informeres bedre
annie-spratt-475541-unsplash
06.09.2018
Nettilbud for barn og unge med MS-syk forelder
issara-willenskomer-35822-unsplash
28.08.2018
En helt vanlig kreftpasient?
daria-nepriakhina-262667-unsplash
17.08.2018
Når helsepersonell blir pårørende
aditya-romansa-117344-unsplash
08.08.2018
Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonell minsker foreldrenes påkjenning
sam-manns-358058-unsplash
31.07.2018
Kompetanse om palliativ behandling og omsorg for personer med psykisk utviklingshemming
annie-spratt-475535-unsplash
06.07.2018
Helsepersonells tilnærming til barn av syke foreldre
pelle-martin-474952-unsplash
29.06.2018
Hvordan kan sykepleiere arbeide for å gi god pårørendeomsorg i hjemmet når pasienten er døende?
randy-jacob-358648-unsplash
22.06.2018
Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn
josh-appel-423804-unsplash
15.06.2018
Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg
rawpixel-645286-unsplash
04.06.2018
Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av KOLS
marc-a-sporys-430088-unsplash
24.05.2018
Viktigheten av støttegrupper for pårørende til Alzheimer's pasienter
jaimin-desai-90301-unsplash
25.04.2018
Eldre innvandrere og demens
nathan-burrows-463778-unsplash
18.04.2018
Samhandling mellom sykepleier og lege er viktig for ernæringstilstanden til sykehjemspasienter
alex-boyd-260321-unsplash
11.04.2018
Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter
nick-miller-579-unsplash
04.04.2018
Mellom mestring og mening
iris-juana-114599-unsplash
28.03.2018
Mellom maktesløshet og mestring
pablo-heimplatz-275442-unsplash
22.03.2018
Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse
alex-brisbey-560110-unsplash
13.03.2018
Reell brukermedvirkning eller bare ord?
caleb-woods-182648-unsplash
06.03.2018
Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende
rawpixel-com-480209-unsplash
27.02.2018
Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn
caroline-hernandez-315551-unsplash
23.02.2018
Alle trenger støtte når mamma eller pappa er syk
rawpixel-com-487102-unsplash
09.02.2018
Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp
matt-hoffman-104894-unsplash
02.02.2018
Pårørendes opplevelser med livstruende sykdom
hannah-wei-84051
18.01.2018
Pårørende må tas med på beslutninger
matheus-ferrero-159633
03.01.2018
Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet
james-sutton-201910
02.01.2018
Forskning på demens bør også omfatte pårørende
nine-kopfer-313606
11.12.2017
Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem
kristina-flour-185592
07.12.2017
Pårørende for en rusavhengig, ikke bare noe du snakker om over kaffen!
sunset-girl-399
04.12.2017
Erfaringer som pårørende
larm-rmah-193660
24.11.2017
Pårørende i psykiatrien; fortid, nåtid og fremtid – en oversikt over forskningens historie
daan-stevens-282446
21.11.2017
Bedre omsorg for pårørende kan lønne seg for samfunnet
jordan-whitt-145327
07.11.2017
Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske
markus-spiske-145014
01.11.2017
Barn til kreftsyk: «Da mamma fikk kreft, fikk hele familien kreft.»
harry-burk-334226
25.10.2017
Individuell plan i palliativ fase – ei hjelp til meistring for pårørande
igor-cancarevic-192384
18.10.2017
Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge
andrew-welch-116539
28.08.2017
Intervensjon for å unngå diabetes type 2 hos familiemedlemmer
jenn-evelyn-ann-112980
21.08.2017
I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn
annie-spratt-282808
07.05.2017
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
shelby-deeter-193590
03.05.2017
Betydningen av pårørendeinvolvering – konsekvenser for sykehjemspasienten
1 shutterstock 450844792
05.04.2017
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
rothing 12 02 16
04.04.2017
Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom
3 shutterstock 248940832
04.04.2017
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
4 shutterstock 357371138
04.04.2017
«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens
5 shutterstock 520381234
30.03.2017
Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens
6 shutterstock 356471774
30.03.2017
Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
7 shutterstock 160164149
30.03.2017
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo- og omsorgstilbud
2 shutterstock 272600351
30.03.2017
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
9 shutterstock 302075804
30.03.2017
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
10 shutterstock 353579993
30.03.2017
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
11 shutterstock 497279086
30.03.2017
Pårørende sutrekopper?
kate-williams-92906-unsplash
30.03.2017
Når en nærstående er døende
steinar-engeland-112658-unsplash
30.03.2017
Barneansvarliges rolle
martha-dominguez-572641-unsplash
09.03.2017
Pårørendes opplevelse av synlige, usynlige og tilgjorte pleiere