michal-parzuchowski-224092-unsplash

Barn som pårørende etter selvmordforsøk

I dette bidraget retter forfatterne søkelyset mot en gruppe «usynlige» barn som står i fare for alvorlig skjevutvikling etter selvmordsforsøk i familien.
Forfattere: Tine K. Grimholt, Ingeborg Lunde og Kristin Frisch Moe
 
Hensikten med studien er å se på viktigheten av foreldres evne til å gi barna reguleringsstøtte, og til å hjelpe barnet med å skape mening og sammenheng i det som er skjedd. Ved å rette blikket mot hele familiesystemet og se på samspillet mellom foreldre og barn, kan helsepersonell jobbe helhetlig med barnas omsorgssystem og sørge for god nok ivaretakelse.

Les mer om studien her.

 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet