sharon-mccutcheon-519786-unsplash

Belastende livsvilkår

Referansemåling for personalets møte med pårørende i psykiatrien
Forfatter: Jens Peter Eckardt

Det har vært godt dokumentert de siste 60 årene at det å være slektninger til mennesker med psykisk lidelse kan være en byrde - både subjektivt og objektivt. Livet til de pårørende kan preges av kriser, stressende klima i familien, sosioøkonomiske problemer, stigmatisering, helseutfordringer, og mangel på sosial støtte.

Denne artikkelen tar sikte på å bedre forståelsen av belastningen for slektninger på bakgrunn av pasientens sykdom og problemer. Artikkelen påpeker at kunnskap om belastning kan bidra til økt oppmerksomhet som kan være nyttig for å vurdere, forstå og møte pårørende i psykiatrien.

Les hele artikkelen her.
(Artikkelen er på dansk)

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet