1 shutterstock 450844792

Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid

Kunnskapsbasert familiearbeid er viktig for å forhindre tilbakefall hos personer som har vært syke lenge.
Sykepleier og forsker Liv Nilsen har funnet ut at både pasienter som opplever en psykose for første gang og familien har behov for opplæring og undervisning i hvordan sykdommen arter seg og hvordan den skal håndteres tidlig i sykdomsforløpet.

Her kan du lese om hennes doktorgradsarbeid:
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/nilsen-liv.html
https://www.duo.uio.no/handle/10852/28355

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet