shelby-deeter-193590

Betydningen av pårørendeinvolvering – konsekvenser for sykehjemspasienten

Med denne studien har de utforsket hvordan pårørende opplever samarbeidet med helsepersonell ved to ulike sykehjem, hvor de fleste deltakerne er pårørende til sykehjemspasienter med en demensdiagnose. Resultatet fra studien presenteres i to artikler. I denne artikkelen rettes søkelyset mot hvordan pårørende erfarer involveringens betydning. 

Forfatter er: Anne Norheim. Sykepleier, førstelektor i sykepleievitenskap ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger og medforfatter Rita Sommerseth. Sykepleier og cand. socion, dosent i psykisk helsearbeid og sosialt arbeid. Pensjonert fra sin stilling ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger, fra høsten 2012. 

Her finner du artikkelen: 
https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/13gs1_parorendeinvolvering_1512.pdf 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet