aditya-romansa-117344-unsplash

Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonell minsker foreldrenes påkjenning

Samspillet mellom foreldre og barn påvirkes av helsepersonellets vinkling rett etter fødselen.
Forfattere: Anette Walle og Lilliana Del Busso
 
Hensikten med artikkelen er å formidle kunnskap om hvordan foreldre til barn med Downs syndrom opplever kommunikasjonen med helsepersonell på sykehuset i tiden etter fødselen. Gjennom hovednarrativet «å ikke bli sett som et helt menneske» forteller foreldrene om opplevelsen av å bli forlatt, utestengt fra kommunikasjon, henvist til en pc for å få informasjon om diagnosen til barnet, og snakket til av helsepersonellet på en måte som de opplever som belastende.

Les hele artikkelen her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet