nine-kopfer-313606

Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem

Fører innføring av en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem til endringer i omsorgen ved livets slutt?
Forfattere: Maria Emhjellen Paulsen, Janne Andrea Bärnholdt Nicolaysen, Grethe Skorpen Iversen
og Dagny Faksvåg Haugen
 
Denne artikkelen presenterer en spørreundersøkelse til pårørende etter forventede dødsfall ved seks sykehjem i Bergen kommune, før og etter innføring av tiltaksplanen. Resultatene viser at informasjon til og kommunikasjon med de pårørende ble bedre etter innføring av tiltaksplanen.

Les hele artikkelen her.

 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet