jaimin-desai-90301-unsplash

Eldre innvandrere og demens

Erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten.
Forfattere: Reidun Ingebretsen, Ragnhild Storstein Spilker og Mette Sagbakken.

Rapporten formidler erfaringer fra delprosjektet «Eldre innvandrere med demens og deres pårørende», som er ett av fem delprosjekter i et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt om helse- og omsorgstjenester til personer med demens som har innvandrerbakgrunn.

Deltakerne i prosjektet tydeliggjør behovet for kunnskap og kompetanse blant ansatte når det gjelder ulike holdninger til demens, familiens rolle og samarbeid mellom familie og offentlige tjenester.

Les hele rapporten her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet