igor-cancarevic-192384

Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge

Forfattere: Anne Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov
 
Artikkelen fokuserer på utfordringer i møte mellom det lokale hjelpeapparatet og etterlatte etter brå og uventet død i ulike samiske områder i Nord-Norge. Studien viser at hjelpeapparatet i samiske områder synes å ha særskilte utfordringer knyttet til tette og multiplekse relasjoner, og utilstrekkelig kulturkompetanse og manglende tilgjengelighet etterlatte.

Les mer:
https://sykepleien.no/sites/default/files/documents/forsknings/1504383.pdf

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet