randy-jacob-358648-unsplash

Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn

De etterlatte opplever at det er en allment akseptert antagelse at selvmord skyldes psykisk sykdom og at dette er et hinder for å identifisere selvmordsrisiko.
Forfatter: Lisbet Borge

De fleste etterlatte hadde ikke sett tegn på psykisk sykdom før selvmordet. Selvmordskrisen var knyttet til relasjonelle forhold. Etterlatte som hadde tanker om at det forelå selvmordsfare, opplevde at deres oppfordringer om å søke helsehjelp ikke var nok. Økt kunnskap om selvmord og oppsøkende helsehjelp var blant de tiltak som ble foreslått.

Les mer her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet