alex-boyd-260321-unsplash

Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter

Denne artikkelen ser på betydningen av forhåndssamtaler for pasienter innlagt i akuttgeriatrisk sengepost.
Forfattere: Pål Friis, Reidun Førde

Pasientene kommer med viktige beskjeder å gi om hvordan de ønsker at de pårørende skal bli involvert og hvordan man skal ta beslutninger om hvilken behandling de skal få under forhåndssamtalene. I løpet av en uforberedt, kort samtale utrykker bare et mindretall klare ønsker om spesifikk behandling eller ikke-behandling. Kanskje ville flere komme frem til tydeligere ønsker hvis man fulgte opp med flere samtaler og hvis man tok med pårørende i de tilfellene der pasientene ønsker dette.


Les hele artikkelen her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet