pelle-martin-474952-unsplash

Hvordan kan sykepleiere arbeide for å gi god pårørendeomsorg i hjemmet når pasienten er døende?

Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse pårørendes behov for omsorg i hjemmet når en som står dem nær.
Forfattere: Silje Nataporn Johansen & Maren Ødegaard Hvitmyhr

Oppgaven konkluderer med at sykepleiere i hjemmebasert palliasjon må se på pårørende som likeverdige samarbeidspartnere, samtidig som de er omsorgsmottakere med egne behov.

Les mer her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet