jenn-evelyn-ann-112980

I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn

Å få et barn med utviklingshemning påvirker mange sider ved livet som økonomi, det sosiale liv og forholdet til storfamilien, til de andre barna og ikke minst til partner.
Artikkelens fundament er bygget på en oppfølgingstudie av hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn.

Forfatter: Kjersti Tytingvåg Rogne.

I denne artikkelen får dere vite om hvordan informantene oppsummerer livet med et utviklingshemmet barn, samt prossesen med å overlate ungdom med utviklingshemning til offentlig omsorg.

Artikkelens fundament er bygget på en oppfølgingstudie av hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn. 

Les mer: https://www.idunn.no/fokus/2016/03/i_det_lange_loep_-_en_oppfoelgingsstudie_om_hverdagsliv_og_sa
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet