rawpixel-645286-unsplash

Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av KOLS

Denne doktoravhandlingen handler om de ulike etiske utfordringene som oppstår når man skal inkludere pårørende i avgjørelser om NIV eller respiratorbehandling til pasienter med alvorlig KOLS.
Forfatter: Heidi Jerpseth

Pårørende kan være et viktig talerør for pasientens ønsker, men dette kan også være problematisk . Pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) bør få planlagte samtaler med behandlende lege og sykepleier når de er i stabil fase hvor de får anledning til å diskutere sine ønsker og preferanser for videre behandling og omsorg.

Tverrprofesjonelt samarbeid og pasientinvolvering bør tilstrebes i komplekse avgjørelser om mekanisk ventilasjon med maske eller respirator til pasienter med alvorlig og svært alvorlig KOLS. 

Les mer her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet