jordan-whitt-145327

Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske

«Foreldrekraften» er en undervurdert ressurs når barn har emosjonelle vansker. Foreldre gjør en betydelig innsats i barnets tilfriskningsprosess, ofte uten å erfare tilstrekkelig støtte fra skolen, psykisk helsevern for barn og unge og andre hjelpetjenester.
Forfatter: Bente Hasle.

Denne studien viser hvordan hverdagslivets utfordringer oppleves. Den argumenterer for at foreldrekraften, foreldrenes kjærlighet til barnet sammen med deres kamp for å gjenvinne sin foreldreverdighet, må erkjennes og anerkjennes. Dette kan realiseres gjennom å inkludere foreldre og barn som likeverdige aktører i utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge og gjennom å øke kompetansen om psykiske lidelser blant lærere.

Hele avhandlingen finner du her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet