kelsey-chance-575551-unsplash

Mødregrupper

Forfattere: Trine Lise Bakken og Siv Helene Høidal 
 
Familier til voksne med autisme og alvorlig psykisk tilleggslidelse opplever store psykiske og praktiske belastninger i hverdagen. I denne artikkelen beskrives et psykoedukativt gruppetilbud til mødre med voksne barn med autisme og alvorlig psykisk tilleggslidelse. Møtene ble gjennomført i henhold til mal for psykoedukativ flerfamiliegruppe. Temaer i møtene omfattet selvbilde, forhold til søsken, meningsfull hverdag, ferie, kommunikasjon, samarbeid med fagpersoner, å være tilgjengelig, følelser og håp. 
 
Les hele artikkelen her.
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet