iris-juana-114599-unsplash

Mellom maktesløshet og mestring

En kvalitativ studie av pårørendes perspektiv på god psykisk helse.
Å være pårørende kan gi en opplevelse av maktesløshet overfor den i familien som er pasient, seg selv og helsevesenet. De pårørende i studien trekker frem viktigheten av møteplasser og de små hverdagslige tingene, sier forfatteren. Mange pårørende benytter ulike mestringsstrategier for å ivareta seg selv og den man er pårørende til, og for å se de små lyspunktene i hverdagen.

Les hele sammendraget av studien her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet