nick-miller-579-unsplash

Mellom mestring og mening

Barn som pårørende; hvordan skaper ungdommer med foreldre som strever psykisk, mening i egen hverdag?
Forfatter: masterstudent Lillian Almaas Svilosen

Denne masteroppgaven viser hvordan ungdommene i studien skaper mening i egne liv samtidig som de er i en situasjonen der en forelder strever psykisk. Tilhørighet er noe som opptar dem på mange nivå i livet. Ungdommene viser til at de er sterkt knyttet til sine omsorgsgivere, på godt og vondt.

Les hele masteroppgaven her:
oda.hioa.no/nb/mellom-mestring-og-mening-barn-som-parorende-hvordan-skaper-ungdommer-med-foreldre-som-strever-psykisk-mening-i-egen-hverdag
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet