daria-nepriakhina-262667-unsplash

Når helsepersonell blir pårørende

Hvordan skal pårørende håndtere situasjoner der deres kunnskap kommer i konflikt med pasientens ønsker?
Forfattere: Per Nortvedt og Lillian Lillemoen

Artikkelen tar for seg situasjonen der pasienten nekter behandling. Den belyser hvordan sykepleieren gjennom samtale og omsorgsfull opptreden, og med sin forståelse av sykdommens konsekvenser, kan formidle informasjon og prøve å forstå hva som er grunnlaget for pasientens aversjon mot å la seg behandle.

Les hele artikkelen her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet