10 shutterstock 353579993

← Gå tilbake

Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter

Eldre syke stiller ingen spørsmål, setter ingen krav og vil ikke blande seg inn i legens jobb. Derfor spiller de pårørende en viktig rolle.
 - Eldre syke pasienter er en utfordrende gruppe å involvere i egen behandling og pleie, sier Dagrunn Nåden Dyrstad.
Hun har i sin ferske doktorgrad fra Universitetet i Stavanger (2016) sett nærmere på hvordan pasienterover 75 år medvirker når de skrives inn eller ut av sykehus.

- Eldre pasienter som har pårørende med seg, blir oftere sett og hørt, enn eldre som kommer alene, sier hun.

Det er kommunikasjonsrådgiver Benedicte Pentz ved Universitetet i Stavanger som har intervjuet Dagrunn Nåden Dyrstad.
(Foto: Ampyang, Shutterstock, NTB scanpix)

Her er hele intervjuet: http://forskning.no/2016/10/parorende-betyr-trygghet-eldre-pasienter/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i