hannah-wei-84051

Pårørende må tas med på beslutninger

Situasjoner der pårørende er involvert i beslutningsprosesser om helsehjelp reiser mange viktige spørsmål.
Forfatter: Per Nortvedt

Pasienter med ressurssterke pårørende, får, i noen tilfeller, bedre oppfølging enn de som ikke har pårørende å støtte seg til. I andre tilfeller kan press fra pårørende føre til behandling av pasienten som er nytteløs eller som virker mot sin hensikt.

En må likevel ikke tenke på det å inkludere pårørende i en beslutningsprosess som problematisk. Pårørende er ressurspersoner som kan bidra til riktige beslutninger om god helsehjelp. De pårørende kjenner pasientens liv og kan ha viktige opplysninger om den sykes ønsker og prioriteringer.

Les hele artikkelen her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet