3 shutterstock 248940832

← Gå tilbake

Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng

Pårørende ønsker å være en ressurs, men trenger å få relevant informasjon og involveres som sentrale samarbeidspartnere.


Her kan du lese hele artikkelen:
https://sykepleien.no/forskning/2016/05/parorende-til-hjemmeboende-med-hjertesvikt-medarbeidere-i-ukjent-tjenesteterreng-0