matheus-ferrero-159633

Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet

At frivillige følger opp den hjemmeboende alvorlige syke har vist seg å ha stor nytte, ikke bare for den syke, men også for hele familien.
Forfattere: Sylvi Monika Flateland, Ragnhild Skaar, Marthe M. F. Fensli og Ulrika Söderhamn

Denne studien har som mål å belyse pårørendes erfaringer da de brukte frivillige som supplement til helsevesenet for hjemmeboende pasienter i palliativ omsorg. De frivillige ble oppfattet av pårørende som godt egnet til å møte mennesker som var i en vanskelig situasjon og med sin tilnærming fikk de stor tillit hos pårørende.

Les mer om studien her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet