gemma-evans-64661-unsplash

Personsentrert omsorg i praksis

Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen – en case-studie
Forfattere: Kirsten Thorsen og Aud Johannessen

Det er stort behov for støttekontakter blant personer med demens. De bidrar til at personer med demens kan fungere bedre i hverdagen og være mer sosialt aktive. Bruk av støttekontakt kan være et meget velegnet tiltak som innebærer et individualiserende, personsentrert og ressursstøttende tilbud, skreddersydd for den enkelte.

Hensikten med studien er å belyse problemstillinger i forhold til personsentrert omsorg i støttekontakttjenesten, opplevelsen personen med demens har av denne tjenesten, samt hvordan de pårørende, støttekontaktene og den lokale administrasjonen av tjenesten opplever den.

Les mer om studien her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet