alex-brisbey-560110-unsplash

Reell brukermedvirkning eller bare ord?

– En forskningsbasert evaluering av bruk av tjenestedesign i brukermedvirkning ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.
Forfattere: Ottar Ness, Victoria Ibabao Edwards og Bengt Karlsson.
 
Denne rapporten er en forskningsbasert evaluering av om metoden «tjenestedesign» gir reell brukermedvirkning i utviklingen av psykiske helsetjenester. Funnene fremhever at tjenestedesign bidrar til aktiv deltakelse, motivasjon, inspirasjon og kreativitet i prosjektene og bidrar til reell brukermedvirkning. Funnene viser også at det er viktig at de er flere med bruker- og pårørendeerfaring med i prosjektene, slik at de ikke blir i mindretall. 

Les hele rapporten her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet