nathan-burrows-463778-unsplash

Samhandling mellom sykepleier og lege er viktig for ernæringstilstanden til sykehjemspasienter

I livets sluttfase er det særlig viktig å kjenne pasientens ønsker og behov.
Forfattere: Brit Moene Kuven og Tove Giske
 
Samarbeidet mellom sykepleiere og sykehjemslegen spiller en viktig rolle i ernæringsarbeidet i sykehjem. Pasientene og de pårørende trygges når sykehjemslegen tar opp ernæring ved innkomst, informerer om forventet utvikling underveis samt kjenner pasientens ønsker og behov. Studien belyser hvordan sykepleiere samhandler med lege og hvor viktig rolle pårørende har.


Les hele artikkelen her.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet