caleb-woods-182648-unsplash

Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende

Helsepersonell som arbeider med psykisk syke eller rusavhengige pasienter som har barn, er utrygge i rollen. Dermed blir det tilfeldig hvilken hjelp barna får.
Forfattere: Maria Hjelmseth og Tore Aune.

Denne studien beskriver hvordan helsepersonell opplevde å arbeide med barn som pårørende. Helsepersonellet synliggjør en rekke praktiske utfordringer i arbeidshverdagen, blant annet opplever de vanskeligheter med å få foreldre til å forstå hvordan deres psykiske tilstand påvirker barna. Studien konkluderer at helsepersonell som arbeider med barn som pårørende, trenger tydeligere rammer i arbeidet og mer tid til pårørendearbeidet. 

Les hele studien her.
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet