Pårørendeforskning

​Her er en samling artikler om pårørendeforskning.

Tips oss gjerne ved å sende en e-post om du kjenner til en eller flere slike artikler som du tenker vi bør legge inn her. 

Helsebiblioteket.no kan du også selv gjøre treffsikre søk etter pårørendeforskning i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk. 
hannah-wei-84051
04.01.2018
Pårørende må tas med på beslutninger
matheus-ferrero-159633
03.01.2018
Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet
james-sutton-201910
02.01.2018
Forskning på demens bør også omfatte pårørende
nine-kopfer-313606
11.12.2017
Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem
kristina-flour-185592
07.12.2017
Pårørende for en rusmiddelmisbruker, ikke bare noe du snakker om over kaffen!
sunset-girl-399
04.12.2017
Erfaringer som pårørende
larm-rmah-193660
24.11.2017
Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids
daan-stevens-282446
21.11.2017
Bedre omsorg for pårørende kan lønne seg for samfunnet
jordan-whitt-145327
07.11.2017
Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske
markus-spiske-145014
01.11.2017
Barn til kreftsyk: «Da mamma fikk kreft, fikk hele familien kreft.»
harry-burk-334226
25.10.2017
Individuell plan i palliativ fase – ei hjelp til meistring for pårørande
igor-cancarevic-192384
18.10.2017
Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge
andrew-welch-116539
28.08.2017
Interventions for prevention of type 2 diabetes in relatives
jenn-evelyn-ann-112980
21.08.2017
I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn
annie-spratt-282808
07.05.2017
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
shelby-deeter-193590
03.05.2017
Betydningen av pårørendeinvolvering – konsekvenser for sykehjemspasienten
1 shutterstock 450844792
05.04.2017
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
rothing 12 02 16
04.04.2017
Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom
3 shutterstock 248940832
04.04.2017
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
4 shutterstock 357371138
04.04.2017
«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens
5 shutterstock 520381234
30.03.2017
Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens
6 shutterstock 356471774
30.03.2017
Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
7 shutterstock 160164149
30.03.2017
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo- og omsorgstilbud
2 shutterstock 272600351
30.03.2017
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
9 shutterstock 302075804
30.03.2017
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
10 shutterstock 353579993
30.03.2017
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
11 shutterstock 497279086
30.03.2017
Pårørende sutrekopper?
12 shutterstock 360633239
30.03.2017
Når en nærstående er døende
13 shutterstock 243086452
30.03.2017
Barneansvarliges rolle
sutrekopp
09.03.2017
Pårørendes opplevelse av synlige, usynlige og tilgjorte pleiere

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Epost
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet