Pårørendeforskning

​Her ønsker vi fremover å legge ut artikler om pårørendeforskning.

Tips oss gjerne ved å sende en mail her om du kjenner til en eller flere slike artikler som du tenker vi bør legge inn her. 

På Helsebiblioteket.no kan du også selv gjøre treffsikre søk etter pårørendeforskning i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk. Se her
frost
21.08.2017
Interventions for prevention of type 2 diabetes in relatives
vei
21.08.2017
I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn
forskning1
07.05.2017
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
paror forskning demens
03.05.2017
Betydningen av pårørendeinvolvering – konsekvenser for sykehjemspasienten
1 shutterstock 450844792
05.04.2017
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
rothing 12 02 16
04.04.2017
Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom
3 shutterstock 248940832
04.04.2017
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
4 shutterstock 357371138
04.04.2017
«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens
5 shutterstock 520381234
30.03.2017
Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens.
6 shutterstock 356471774
30.03.2017
Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens.
7 shutterstock 160164149
30.03.2017
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo- og omsorgstilbud
2 shutterstock 272600351
30.03.2017
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
9 shutterstock 302075804
30.03.2017
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
10 shutterstock 353579993
30.03.2017
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
11 shutterstock 497279086
30.03.2017
Pårørende sutrekopper?
12 shutterstock 360633239
30.03.2017
Når en nærstående er døende
13 shutterstock 243086452
30.03.2017
Barneansvarliges rolle
sutrekopp
09.03.2017
Pårørendes opplevelse av synlige, usynlige og tilgjorte pleiere

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Epost
Telefon

TILBAKEMELDINGSSKJEMA

Fyller du ut skjemaet hjelper du oss
med utvikling av denne nettsiden!
Utvikling: Destino / CMS: Destinet