larm-rmah-193660

Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids

En oversikt over forskningens historie
Forfatter: Jens Peter Eckardt

Formålet med artikkelen er å gi en oversikt over forskningens historie fokusert på pårørende av personer med psykisk sykdom, med noen anslag om hvordan fremtidig forskning på dette feltet kan gjennomføres. Et sekundært formål var å øke bevisstheten om hvilken rolle omsorgspersoner kan spille i psykiatrien, som over tid har ikke vært et hovedtema innen forskning.

Les hele artikkelen her.
 

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet