Pårørendekonferansen 2019

FORSKNING – FAG – ERFARING

25. og 26. september arrangeres pårørendekonferanse på Quality Hotel Residence i Sandnes. Her presenteres nyere forskning, fag og pårørendeerfaring i to velfylte dager og vi skal kåre Årets Pårørendekommune 2019.

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Bent Høie

Helseminister, H
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helseminister Høie. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I Stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland.

ONSDAG 25. SEPTEMBER

10.00 - 10.20
Åpning v/ varaordfører Pål Morten Borgli og kulturinnslag
10.20 - 10.50
Prisutdeling Årets Pårørendekommune v/ Helseminister Bent Høie
10.50 - 11.10
Styrket pårørendestøtte i Asker kommune v/ Vibeke Rochmann
11.10 - 11.30
Pause
11.30 - 12.15
Lessons from the participation agenda in the Netherlands: opportunities and challenges of involving next of kin v/ Hester van de Bovenkamp
12.15 - 13.15
Lunsjpause
13.15 - 13.40
Involvering i forskning – pårørende som medforsker
v/ Eline Ree og Anne Torhild Pedersen
13.40 - 14.10
«Hvordan har deltakelse i erfaringsformidlergruppa bidratt til egen livsmestring?» v/ Ingvil Aarrestad Godeset m.fl.
14.10 - 14.45
Film: «Å være søster som pårørende» v/ Siri Brodahl
14.45 - 15.00
Pause
15.00 - 16.30
PARALLELLSEMINAR:  
1: Hvordan hjelpe pårørende barn // 2: Nettverk for pårørendeforskning
3: Pårørendestrategi // 4: Mestringsverktøy for pårørende 
19.00 -
Konferansemiddag m/ underholdning
Endringer i programmet kan forekomme.

TORSDAG 26. SEPTEMBER

08.30 - 08.45
Kulturinnslag: Musikk og fortelling fra forestillingen «Livets Stigespill»
v/ Irene Ulnes og Hilde Svela
08.45 - 09.30
Fra sliten pårørende til stolt bror v/ Ole Martin Årst
09.30 - 10.10
Pårørende og samskaping av verdi i offentlige omsorgstjenester – myndighetenes forventinger og pårørendes erfaringer i et maktperspektiv
v/ Line Jenhaug
10.10 - 10.40
Pause
10.40 - 11.10
«Erfaringer som etterlatt. Bilder – en hjelp til mestring»
v/ Åse Frafjord Johnson
11.10 - 11.40
Pårørendeinvolvering: Fra strategi til praktisk utførelse
v/ Lilly Primstad Eskeland
11.40 - 12.20
Samskaping i velferdstjenester; Hva, hvorfor og hvordan
v/ Lars Ueland Kobro
12.20 - 13.15
Lunsj
13.15 - 13.40
 For Fangers Pårørende v/ Hanne Hamsund
13.40 - 14.00
«Vi roper fra hver vår planet» v/ Elisabeth Aurdal og Lene Kristiansen
14.00 - 14.20
Hvem ser barna i skyggen av Huntington?
v/ Gunvor A. Ruud og Siri Kjølaas
14.20 - 14.30
Pause
14.30 - 15.15
Avslutningsforedrag: «Å komme hjem» v/ Leni Mæland
15.15 - 15.30
Oppsummering og avslutning
Endringer i programmet kan forekomme.

Åpning av konferansen

Pål Morten Borgli

Varaordfører i Sandnes (FrP)
Pårørendekonferansen åpnes av varaordfører Pål Morten Borgli.
Borgli har vært varaordfører i Sandnes siden 2011. Under Borglis ledelse har Fremskrittspartiet vokst seg store i Sandnes, og er etter valget i 2011 en av de største FrP-byene i Norge blant storbyene. Han er også fast medlem i partiets sentralstyre.

Styrket pårørendestøtte i Asker kommune

Vibeke Rochmann

Prosjektleder i Asker kommune
Vibeke Rochmann er prosjektleder for prosjektet «Styrket pårørendestøtte» i Asker kommune. Prosjektet har som hovedmål å gi helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Kommunen jobber med å implementere den nasjonale pårørendeveilederen, og inkluderer både voksne og barn som pårørende uavhengig av diagnose. Kommunen er opptatt av at endringene må skje «på gulvet» for at ansatte ikke famler når de skal orientere seg om pårørendetilbud og rettigheter.

Involving next of kin

Hester van de Bovenkamp

Professor v/ Erasmus University Rotterdam i Nederland
Hester van de Bovenkamp presenterer foredraget «Lessons from the participation agenda in the Netherlands: opportunities and challenges of involving next of kin.» Hennes forskning fokuserer på pasient- og brukermedvirkning i avgjørelser i helse- og omsorgssektoren, både på individ og systemnivå. Hun forsker på ulike former for involvering og representasjon, erfaringer med dette og konsekvensene av et medborgerskapsperspektiv i praksis.

Involvering i forskning – pårørende som medforsker

Eline Ree

Postdoktor v/ Universitetet i Stavanger
Ree er postdoktor i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun har bakgrunn som forsker i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. De siste årene har hun forsket på pasientsikkerhetskultur, ledelse, og brukerinvolvering, og har jobbet mye med involvering av medforskere fra ulike deler av kommunehelsetjenesten i forskningsarbeidet. Hun er tilknyttet SHARE-Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, ved Det helsevitenskapelige fakultet, ved Universitetet i Stavanger.

Involvering i forskning – pårørende som medforsker

Anne Torhild Pedersen

HR Advisor, forfatter, foredragsholder og medforsker på UiS
Pedersen jobber til daglig i en oljeservicebedrift som HR Advisor. Hun har skrevet boken «Demens i yngre år» og holder foredrag om det å være pårørende til en ektemann med demens. Hun er også medforsker på UiS i de to prosjektgruppene SAFE-LEAD og Pårørendeforskning.

Hvordan bidrar erfaringsformidler- gruppa til livsmestring?

Ingvil Aarrestad Godeset

Fagkonsulent v/ Pårørendesenteret
«Hvordan har deltakelse i erfaringsformidlergruppa bidratt til egen livsmestring?»

Godeset har i lengre tid ledet erfaringsformidlergruppa på Pårørendesenteret i Stavanger. Sammen med Gry Anette Øvstegård, Marit Egeland og representanter fra gruppa, diskuterer hun hvordan gruppen kan være en plass både for de pårørende som er med ut på oppdrag og for de som er med og bidrar med erfaringene sine på andre måter.

«Å være søster som pårørende»

Siri Grundnes Brodahl

Vernepleier, forfatter og foredragsholder
Brodahl arbeider ved SIHF Habilitering, Nydal i Hedmark med veiledning til foreldre, søsken og personer som arbeider med barn med medfødt eller tidlig ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse. Hun holder også foredrag om søskenperspektivet basert på egne erfaringer som søster. Boken «Gi meg et smil» ble utgitt i 2016. 

Hvordan hjelpe barn som pårørende - et videoforedrag

Anne Kristine Bergem

Universitetslektor v/ OsloMet-Storbyuniversitetet
​Bergem er lege, spesialist i voksenpsykiatri, gruppeterapeut og har en master i ledelse og kommunikasjon. Hun har jobbet mange år i psykisk helsevern og som fagrådgiver både i BarnsBeste og i Rådet for psykisk helse. Hun har skrevet flere bøker, de fleste om tematikken barn som pårørende.

Videoforedraget vil bli vist under parallellseminaret «Hvordan hjelpe barn som pårørende».

Hvordan hjelpe barn som pårørende

Kristin Lyse

Webredaktør, fotograf og designer v/ Pårørendesenteret
Lyse presenterer arbeidet med nysatsningen UP.no – et nettsted myntet på barn og unge som søker hjelp i sin pårørenderolle.

Lyse er utdannet fotograf og grafisk designer, med en Bachelor of New Media Arts. I tillegg til produktuvikling jobber hun til daglig med å produsere, oppdatere og publisere innhold på Pårørendesenterets nettsider og kanaler i sosiale medier. 

Pårørendestrategi

Unn Birkeland

Daglig leder v/ Pårørendesenteret
I dette parallellseminaret presenterer vi hvor langt vi har kommet i arbeidet med Pårørendestrategi – både i nasjonal prosess og lokalt i kommuner og helseforetak.

Helse og mestring for pårørende

Anne Torill Brimsø og Susanne Falch

Pedagogisk veileder v/ Pårørendesenteret
Dette parallellseminaret retter seg spesifikt mot pårørende som ønsker en innføring i mestringsverktøy og helsefremmende tiltak for sin pårørenderolle. Seminaret ledes av veileder og pedagog Anne Torill Brimsø og veileder og sykepleier Susanne Falch.

Nettverk for pårørendeforskning

Karina Aase

Professor i sikkerhet, senterleder SHARE
I denne sesjonen vil det bli presentert aktuell pågående forskning fra Nettverk for pårørendeforskning. Sesjonen vil bli ledet av Karina Aase.

Aase jobber ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi på UiS. Hun har ledet forskningsprosjekter gjennom flere år, blant annet innen ledelse av kvalitet og sikkerhet og innen pasientoverganger mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. For tiden leder hun TOPPFORSK-prosjektet «Resilience in Healthcare» der pasient- og pårørendeperspektivet utgjør en vesentlig del.
nettverk for p%c3%a5r%c3%b8rendeforskning

Fra sliten pårørende til stolt bror

Ole Martin Årst

Fotballekspert i TV2
Årst er tidligere fotballspiller med karriere både i Norge og Belgia. I 2017 ga han en åpenhjertig intervju til Pårørendesenteret om sin pårørenderolle for en rusavhengig søster. Hun er i dag rusfri. Han har også deltatt i Mesternes Mester og 71° nord.

«Pårørende og samskaping av verdi i offentlige omsorgstjenester

Line Jenhaug

PhD-stipendiat på Høgskolen i Innlandet
«Pårørende og samskaping av verdi i offentlige omsorgstjenester – myndighetenes forventinger og pårørendes erfaringer i et maktperspektiv»
Jenhaug er PhD-stipendiat på Høgskolen i Innlandet, er knyttet til fakultet for helse- og sosialvitenskap og er ansatt på bachelorstudiet i sosialt arbeid. Doktorgraden omhandler samarbeid mellom pårørende og kommunale omsorgstjenester og fokuserer på samskaping av verdi og innovasjon i et maktperspektiv. Hun har fra før master i velferdsforvaltning, grunnutdanning som barnevernspedagog og har jobbet i flere år med attføringsarbeid.

«Erfaringer som etterlatt. Bilder – en hjelp til mestring»

Åse Frafjord Johnson

Lærer, foredragsholder, forfatter og illustratør
Da Åse mistet mannen sin, ble en liten notisbok redningen. Tekster og fargerike bilder om livsmestring vokste fram i prosessen. Sine erfaringer deler hun åpent og ærlig gjennom visuelle foredrag og i bokform. Alle tilbakemeldingene har gitt henne inspirasjon til videre arbeid med bilder som samtaleverktøy. Boka «Livet er...» utgis nå i omarbeidet og sterkt utvidet drakt, under tittelen «Livet bare er».

Pårørendeinvolvering: Fra strategi til praktisk utførelse

Lilly Primstad Eskeland

Veileder v/ Enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune.
Eskeland arbeider i dag som veileder i veiledningsteamet i Enhet for funksjonshemmede, EFF i Sandnes Kommune. Hun er utdannet barnevernspedagog og har master i Medborgerskap og samhandling fra VID, Vitenskapelig Høgskole i Sandnes. Hun har over 25 års erfaring i arbeid med utviklingshemmede.

Samskaping i velferdstjenester

Lars Ueland Kobro

Leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon.
Nye modeller og nye ord fyller konferanseplakater og forskningsrapporter for tiden: Samskaping, velferdslab, sosialt entreprenørskap, innbyggertorg…. Er det keiserens nye klær, eller bærer det bud om noe nytt? Lars U. Kobro har arbeidet tett på praksisfeltet som forsker og daglig leder av SESAM, et forskningssenter for sosial innovasjon og entreprenørskap ved Universitet i Sørøst-Norge. Han har laget en håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon. Sammen med ham vil vi dukke ned bak retorikk og politikk, og se om vi finner spor av en ny metodikk for morgendagens velferdssamfunn.

For Fangers Pårørende

Hanne Hamsund

Daglig leder i For Fangers Pårørende
Hamsund er daglig leder i For Fangers Pårørende. Hamsund har gjennom bidrag i ulike prosjekter og artikler synliggjort pårørende til innsatte sin situasjon, og er medredaktør i boken «Utenfor muren – en håndbok for deg som er pårørende».

«Vi roper fra hver vår planet»

Elisabeth Aurdal

Psykiatrisk sykepleier og pårørende
Elisabeth Aurdal er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun er nær pårørende til søsteren som hadde Downs syndrom og utviklet demens. Aurdal skal holde foredrag sammen med fagkonsulent og vernepleier Lene Kristiansen.

«Vi roper fra hver vår planet»

Lene Kristiansen

Fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Kristiansen er vernepleier, og jobber som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Elisabeth Aurdal og Kristiansen skal sammen snakke om samarbeidet mellom pårørende og tjenesteytere når voksne mennesker med utviklingshemning utvikler alvorlig sykdom. Et samarbeid der en kan oppleve å stå på hver sin planet og rope til hverandre. Hvordan kan man da spille på samme lag?

Hvem ser barna i skyggen av Huntington?

Gunvor A. Ruud

Rådgiver og bioingeniør v/ Senter for sjeldne diagnoser
Ruud er rådgiver og har lang erfaring med å jobbe med flere sjeldne diagnoser. Hun har mye kunnskap om hvordan det er å leve med Huntington sykdom og har særlig interesse for barn som pårørende. 

Hvem ser barna i skyggen av Huntington?

Siri Kjølaas

PhD kandidat v/ Senter for sjeldne diagnoser
Siri har en utdannelse innen klinisk og helsepsykologi og har en særlig interesse for ringvirkningen av sykdom. Hun jobber for tiden med et doktorgradsprosjekt om barn som pårørende ved Huntingtons sykdom. Gjennom en dialog med kollega Gunvor Ruud skal hun bruke kombinasjonen av praktiske erfaring og funn fra doktorgradsarbeidet til å fortelle om utfordringene barn kan møte når de vokser opp i familier med Huntingtons sykdom.

«Å komme hjem»

Leni Mæland

Studentprest v/ UiS
Mæland har arbeidet som prest og sjelesørger i 17 år. Hun har pastoral klinisk utdannelse fra Norge og USA og master i klinisk sjelesorg om «Drivkrafta i bønn». Hun har ledet eksistensielle samtalegrupper gjennom mange år og er særlig opptatt av tema som skyld, skam, sorg og håp.

FILMARKIVET

Her finner du korte undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere. De fleste filmene avslutter med drøftingsoppgaver.

CASEARKIVET

Her finner du varierte caser med glimt fra pårørendes møter med helse- og omsorgstjenesten. Casene avslutter med drøftingsoppgaver.
Vipps: 523 001
Epost
Chat
Telefon
Ris eller ros?
Utvikling: Destino / CMS: Destinet