I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
13. mai 2024

Engasjerte fedre er viktig for et likestilt samfunn

– Vi fedre kan ikke sitte i sofaen og vente på at mor skal ordne alt. Vi må steppe opp, engasjere oss i samfunnet, være rollemodell og en tilstedeværende farsfigur for våre barn.
Engasjerte fedre er viktig for et likestilt samfunn
(Foto: Privat)
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef
Dette viktige budskapet kommer fra, Anthony Adebayo Martins. Setter vi denne uttalelsen inn i et pårørendeperspektiv sier den noe om at, uavhengig av nasjonalitet, er det fremdeles kvinner som i størst grad står for den uformelle pårørendeomsorgen. Kvinner opplever også i større grad enn menn at pårørendeansvaret, i negativ grad, påvirker deres livskvalitet. At fedre med minoritetsbakgrunn stepper opp og deltar i ferdregruppe, er et viktig steg når det gjelder å utjevne kjønnsforskjeller. Å involvere seg og dele ansvar med mor, er nødvendig og viktig, uavhengig hvor vi kommer fra.
 
Anthony, har alltid engasjert seg i samfunnet rundt seg, og helt fra han kom til Norge som meget ung mann, har han deltatt i både frivillig og politisk arbeid.

– Det er mitt beste råd til alle som flytter til et nytt sted; delta i frivillig arbeid! Da får du venner, lærer språket og kulturen, sier han, som nå er pensjonist fra Equinor og brenner for at fedrene må engasjere seg. Det gjør han gjennom det som nå er Stavanger kommunes prosjekt «Foreldre vil være med», som handler om å skape gode nærmiljø, trygge foreldre og trygge barn.
 
– Det hele begynte med at en av damene i en mødregruppe i Kvernevik tok kontakt og lurte på hvorfor fedrene ikke hadde en gruppe. Hun spurte meg om vi ikke skulle gjøre noe med det? Så gjorde vi det, forteller Anthony.
 

Vi fedre må steppe opp, engasjere oss i samfunnet og være rollemodeller for våre barn.


Dette var i 2019. De fikk arrangert ett møte. Fedrene fant de i sine nettverk, blant kolleger og kompiser. Så kom koronaen. I 2021 var de i gang igjen. Siden har det bare vokst, og Stavanger kommune ved Ungdom og Fritid har engasjert en egen prosjektleder.
 
I prosjektet jobbes det for å få fram ressursene hos foreldre med minoritetsbakgrunn. Det gjøres ved å utvikle lokale nettverk i samarbeid med mødre og fedre med minoritetsbakgrunn, frivillige organisasjoner og kommunale tjenester. Foreldrenes egne ønsker og behov ligger til grunn for alt arbeidet. Målet er å skape arenaer for å bygge gode relasjoner på tvers av kultur og lokale tilbud, slik at det styrker foreldrene og gir dem den tryggheten de trenger for å bli mer delaktige i eget nærmiljø og i egne barns liv.
 
– Hva er tema på møtene?
– Alt som opptar oss. Utdanning, lekser, hvor vanskelig det er å lære språket, praktisering av egen kultur. Det aller viktigste møtet vi har hatt var med barnevernet, der fikk vi avlivet mange myter og flere pustet lettet ut da de forstod hvordan det egentlig fungerer, forklarer Anthony som er far til seks, bestefar til tre.
 
– Hva har vært din største frykt i oppveksten til dine barn?
– Redselen for at de skulle havne på feil side av loven. Min jobb har vært å være deres rollemodell. Det og å ha kontakt med vennene og vennenes familier, er aller viktigst, smiler entusiasten som i over 20 år har gått Natteravn i Stavanger og som nå også har fått med seg fedrene i prosjektet på det samme.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut