I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
18. mars 2023

Fellesskapet viktig for Vedum da han fikk MS-diagnosen

– Alene var jeg hjelpeløs, men på grunn av fellesskapet som stilte opp, klarte jeg å komme meg gjennom, fortalte Sp-leder og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, til et fullsatt landsmøte i Trondheim i går, fredag 17. mars.
Fellesskapet viktig for Vedum da han fikk MS-diagnosen
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
I 2020 fikk han påvist sykdommen MS. Valgdagen året etter startet han i en MR-maskin på Hamar. Ikke engang statsminister Jonas Gahr Støre visste det. Sykdommen kan ikke kureres, men medisiner kan bremse utviklingen og virke symptomlindrende. Etter at Vedum fikk medisiner, stabiliserte hans MS-sykdom seg i løpet av 2021.
 

Løfter fram fellesskapet

I sin tale til landsmøte understreket Sp-lederen betydningen av fellesskapet og de som står rundt, når sykdommen rammer:
 
– Når vi er som mest sårbare er vi avhengige av fellesskapet. Jeg opplevde våren 2020 at jeg var veldig sårbar. Alene var jeg hjelpeløs, men på grunn av fellesskapet som stilte opp, klarte jeg å komme meg gjennom, sier han.
 
Som varaordfører for Senterpartiet i Gjesdal kommune, er daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland til stede på landsmøtet i helga, der hun i sitt innlegg lørdag ettermiddag la fram pårørendesaken:
 

Pårørendesaken fram

– Er det noe vi har fått bekreftet i mediebildet gjennom flere måneder nå, så er det at framskriving av demografi og ressursbehov vil bety flere oppgaver og mer ansvar – fordi vi vil gå tomme for folk raskere enn vi går tomme for penger. Derfor trenger vi tydelige mål, stødige kvalitetstiltak og tilgjengelige tilbud for pårørende i alle aldersgrupper og for de som til daglig skal støtte og veilede pårørende, både i sykehus, i kommunes omsorgstilbud, i skole, barnehage og i hjemmet. Slike lavterskeltilbud kan være gjennom nettressurser, hjelpetelefon eller kurs og foredrag, påpekte Birkeland overfor delegatene i Trondheim.
 

Pårørendetillegg gjennom

Hun ba om at landsmøtet støttet Rogaland Sp sitt tillegg om pårørendesatsing til partiets resolusjon om helse, der ordet «pårørende» i utgangspunktet ikke var nevnt, noe hun fikk tilslutning til. Følgende ble lagt til:
 
«Framskriving av demografi, mangel på helsepersonell og kortare liggetid i spesialisthelsetenesta fører til at pårørande får meir ansvar og fleire oppgåver. Dette må løysast gjennom gode samhandlingsprosessar, god kunnskap om kva pårørande sjølv treng av støtte, samt avklaring av forventningar mellom partane. Senterpartiet vil vera pådrivar for at både samhandling, kunnskap og forventningsavklaring blir sett på agendaen og sikra gjennom klare mål og tiltak for pårørandearbeidet.»
 

Vi vil gå tomme for folk raskere enn vi går tomme for penger. Derfor trenger vi tydelige mål, stødige kvalitetstiltak og tilgjengelige tilbud for pårørende i alle aldersgrupper og for de som til daglig skal støtte og veilede pårørende, både i sykehus, i kommunes omsorgstilbud, i skole, barnehage og i hjemmet. 

Unn Birkeland, daglig leder for Pårørendesenteret og landsmøtedelegat

Birkeland påpekte at noen pårørende opplever et langt og krevende maraton – med usikkerhet, frykt, engstelse og utmattelse.
 

Partifeller og pårørende

– Vi vet at pårørenderollen for flere av disse fører til utfordringer i hverdagen, egne helseutfordringer, sykefravær og utenforskap. Andre pårørende opplever glede over å få vise omsorg, være til støtte og bidra med praktiske oppgaver. Støtte eller veiledning fra omgivelser og hjelpeapparat er avgjørende for om det er den ene eller den andre følelsen som blir framtredende, understreket hun og avsluttet innlegget sitt med følgende:
 
– Pårørende er ikke bare den nære familien, det er også venner, naboer, kolleger og partifeller. Da du var på talerstolen og fortalte om din sykdom i går, Trygve, ble vi alle pårørende.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut