I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
26. februar 2024

Kveldstilbud til personer med demens

For å avlaste pårørende til personer med demens, har Lund opprettet et kveldstilbud tre til fire ganger i uka. Målet er å kunne utvide det ytterligere.
Kveldstilbud til personer med demens
Svanhild Kittang (t.v.) og Linda Pedersen jobber ved dag- og kveldssentertilbudet for personer med demens i Lund kommune.
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
– Folk, liv og familier er veldig forskjellige. At brukere og pårørende kan være med å bestemme hvordan de vil ha det, er viktig. Behovet for fleksible tjenester kommer bare til å øke framover, understreker hukommelseskoordinator Svanhild Kittang i Lund kommune, en av pådriverne i demenstilbudet i kommunen. Hun er hjelpepleier med videreutdanning i demens og alderspsykiatri. 

 

Klare mål

Dagsenteret «Hagestuå», som ligger på Moi i Lund, holder åpent alle hverdager fra ni til fjorten. I tillegg kommer kveldstilbudet hver mandag, onsdag og torsdag kveld – i tillegg til annen hver tirsdag kveld og annen hver lørdag fram til klokken tre.
 
– Slik kan pårørende få muligheten til å gjøre ulike ærend eller møte andre. Vi bor i ei lita bygd og må gjerne reise et stykke for å få tak i forskjellige ting, påpeker Svanhild som har klare mål for arbeidet:
 
– Vi opplever at kveldstilbudet betyr mye for de pårørende. Planen er å utvide ytterligere, slik at vi kan holde åpent hver eneste kveld – pluss hver lørdag. Vi kommer til å be kommunalsjefen om å legge dette inn i budsjettet for 2025, sier hun engasjert.
 
Tilbudet begynte gradvis, først med dagsentertilbudet i 2009, og i 2016, sju år etter, med tilbud også kveldstid.

 

Pårørendebehov

– Det startet egentlig med at en av de pårørende, som var alene og ikke hadde annen familie å spille på, rett og slett ikke kunne komme fra og trengte hjelp. Vi sa oss villige, noe som etter hvert skulle lede fram til opprettelsen av tilbudet vi har i dag, forteller Linda Pedersen, som jobber ved Hagestuå tre ganger i uka i tillegg til arbeid med livsglede i hjemmetjenesten.

 

Vi opplever at kveldstilbudet betyr mye for de pårørende. Planen er å utvide ytterligere, slik at vi kan holde åpent hver eneste kveld – pluss hver lørdag.– Helhet og sammenheng er viktig både for brukere og pårørende. Det er helt avgjørende at de får være med å bestemme hvordan de vil ha det, fastslår Svanhild.
 
Hun forteller at de tidligere hadde personer i omsorgsboliger som måtte overføres til sykehjemmet selv om de egentlig var for velfungerende. Med kveldstilbudet, kan brukerne bo hjemme lengre.
 


Tilrettelagte tjenester

Ofte ønsker pårørende å gjøre bruk av kveldstilbudet én gang i uka, men etter hvert som demenssykdommen skrider fram, øker behovet for flere kvelder. Mange pårørende går i full jobb og har behov for å kunne gjøre ulike ærender eller rett og slett ta seg en pustepause på ettermiddag- og kveldstid.
 
– Vi må ta på alvor det vi opplever i arbeidshverdagen vår og ruste oss for en framtid der vi vet at sykehjemsplassene blir færre. Dette krever mer tilrettelagte tjenester for pårørende, fastslår Svanhild og Linda.
 
– For oss handler det om å gi gode, individuelle og forutsigbare tilbud til de som bor her i bygda. Fleksibilitet blir bare viktigere og viktigere, og vi er nødt til å tenke nytt, noe som også er spennende. Når brukere og pårørende uttrykker at de er fornøyde, er det virkelig verdt arbeidet, fastslår de to.

 

Med kveldstilbudet, kan brukerne bo hjemme lengre.

 

Tilpasset tjenestetilbud

«Demensplanen» har helt siden starten vært et viktig redskap i utviklingen av tjenestene.
 
– Den seier for eksempel at «vi skal kunne gi tilstrekkelig oppfølging til å leve et godt liv» og er veldig tydelig på at vi som kommune skal gi et tilpasset tjenestetilbud, oppgir Svanhild.
 
Som en del av tilbudet i Lund kommune inviteres også pårørende til å dele sine erfaringer og opplevelser med hverandre i pårørendegrupper, som om høsten arrangeres på dagtid og om våren på kveldstid.

 

I forkant

Alle prognoser viser at antall personer med demens vil øke. Svanhild er opptatt av å ligge i forkant av utviklingen.
 
– Vi har jobbet sakte men sikkert med dette. Ting tar som kjent tid, sier hun og forteller at de i dag er fem som jobber ved dagsenteret i større og mindre stillinger. Akkurat nå har de sju brukere.
 
– I Demensplanen står det at vi skal finne «Myke overganger» til sykehjemsplass. Kveldstilbudet er et godt eksempel på akkurat det, avslutter hun.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut