Min faghistorie

​Å lese om andre fagpersoners møte med pårørende kan kanskje gi deg nye perspektiver og ny lærdom. Vi kan ikke få sagt det ofte nok – du er en av mange fagpersoner i flere ulike bransjer som møter pårørende, hver dag. Det er andre som har gått gjennom mange av de samme problemstillingene du opplever, og her er et knippe av dem:
GJERDRUM%20Lars%20Lier
Redaktøren: – Media må nærma seg pårørande varsamt etter ulukker
A%CC%8Asmund%20Kyllingstad
Ein dag kan ambulansearbeidaren måtte rykke ut til sine eigne
toa-heftiba-1203776-unsplash
Kva gjer du når du har ein av dine i fengsel?
frosty-ilze-Jpp2gWj97wc-unsplash%20copy
- Nesten alle journalistar viser folkeskikk i møte med pårørande
Erlend Frafjord, journalist
– Me grafsar ikkje om me kontaktar pårørande
tabitha-turner-Y4wpkK_JWWk-unsplash%20copy
- Pårørande til overgrepsoffer og overgriparar får ikkje nok hjelp
annie-spratt-1wAGVmYBxwQ-unsplash
- Å få hjelp til rett tid, betyr alt
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om ringvirkningene av kriser
Gestaltterapeut, Erik Tresse
- Å dela sorg kan vera bra, men også sårbart og risikofylt
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om viktigheten av å ivareta hele familien
Klinisk spesialist i psykiatrisk sjukepleie, Dag Raugstad
Kva gjer du når barnet ditt får ein alvorleg psykisk sjukdom?
Institusjonsprest ved Rogaland A-senter, Per Arne Tengesdal
- Håpet og kjærleiken til dei pårørande inspirerer meg
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om den unike sorgen
Håkon Hauge Johnsen, avdelingsleiar og psykologspesialist ved Kompasset i Sandnes.
- Sterkt å sjå unge reisa seg
Gateprest Ingeborg Erikstein Krager
- Dei pårørande er sterkare enn dei trur
Torill Ensby, senterleder på Montebellosenteret
Pårørende bør ikke bli «martyrer»
Hanna Baardsen i Kreftomsorg Rogaland
Om viktigheten av å se hver enkelt pårørende