Om den unike sorgen

Haakon Kessel jobber som sogneprest. Han har opplevd rikdommen som er å finne i de unike fortellingene som er å finne hos mennesker i sorg.